Indonesië

Op het eiland Flores in Indonesië betalen wij de schoolkosten en de ziektekostenverzekering van een aantal kinderen die in armoede opgroeien. Ook betalen we een studiebeurs aan een meisje dat een opleiding HBO Toerisme op Bali volgt.

Een schooklas met kinderen in Dalong, Flores
Schoolklas in Dalong

In een kleine dessa in de nabijheid van Dalong wonen een viertal gezinnen in armoedige omstandigheden, zonder voorzieningen als elektriciteit of toegang tot gezondheidszorg. Stichting LAMP vergoedt de schoolkosten van de kinderen van deze gezinnen. Het gaat om schoolgeld, uniformen, reiskosten en ook een ziektenkostenverzekering. We hebben regelmatig contact via onze contactpersoon.

In Dalong bestond al langer de wens om te worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Corona heeft de urgentie benadrukt; onderwijs vindt digitaal plaats. De kinderen van Dalong volgen lessen op een oude telefoon of tablet. Voor het opladen gaan zij naar het naastgelegen dorp. Daarom is nu begonnen met een permanente aansluiting. Na het nodige lobbywerk met de elektriciteitsmaatschappij is er een aansluiting tot aan de hoofdweg gekomen. Stichting LAMP heeft vervolgens geholpen met de aansluiting van de huizen. Zie hieronder het resultaat, een hele verbetering!

Op verzoek van onze contactpersoon Rosalien is bestrating aangelegd op een school waar kinderen zitten die slechtziend en gehandicapt zijn. De kinderen kunnen zich nu veilig verplaatsen van het ene naar het andere gebouw.

Dessy volgt een HBO-opleiding op Bali

Dessy is een dochter van een van de gezinnen in Dalong. Zij volgt een opleiding HBO Toerisme op Bali. Stichting LAMP betaalt een studiebeurs zodat zij de opleiding kan volgen in Denpasar, de hoofdstad van Bali.

%d bloggers liken dit: