Word ambassadeur

Stichting LAMP is op zoek naar ambassadeurs.

Wat een ambassadeur van stichting LAMP doet:

  • Draagt het gedachtegoed van de stichting uit binnen zijn of haar netwerk.
  • Zoekt sponsoren die een jaarlijkse of eenmalige bijdrage willen leveren. Ook stimuleren zij binnen hun netwerk personen en/of partijen om iets te organiseren waarbij de opbrengst ten goede komt aan de stichting. Te denken valt aan een afscheid of jubileum op het werk, verjaardag, braderie, diner, sponsorloop, enz.
  • Draagt projecten, die passen binnen de uitgangspunten van de stichting, voor aan het bestuur.

Wil jij ook ambassadeur worden van Stichting LAMP? Meld je dan nu onderaan deze pagina aan!

Ambassadeurs:

André Kistemaker

Mijn naam is André Kistemaker en ik woon in Groningen.
Ik ben werkzaam bij het Noorderpoort als docent Inburgering met daarnaast coördinerende taken. Ik sport en reis graag. Naar aanleiding van Tour for Life, een fietssponsortocht voor Artsen zonder Grenzen, heeft Frank (Broeders) mij gevraagd om ambassadeur van de stichting te worden. Ik wil me graag inzetten voor goede doelen. Ik ben dan ook bereid om in te zetten voor Stichting LAMP om de naamsbekendheid te vergroten en het aantal donateurs op te schroeven.

Bert Niemarkt

In 1978 is Ramon in ons gezin gekomen. Hij is geboren in Bangladesh. Adopteren is één ding.  We wilden echter daarnaast  ook iets doen voor kinderen in wat we toen noemden “De derde wereld”. De ontmoeting met Dr. Prakash Das, een Bengaalse arts,  gaf ons de kans om dit waar te maken.

In 1991 organiseerde ik een sponsorloop bij de toenmalige Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs in Groningen voor een schooltje in Solemanpur in Bangladesh. In het geboortedorp van Dr. Das. Daarna ben ik nooit meer gestopt. Het loopvirus had me te pakken.

In 1991 is door dr. Das de Stichting LAMP opgericht. In december 1992 ben ik gevraagd en bestuurslid van de Stichting geworden. Vele sponsorlopen zijn er toen georganiseerd en altijd zelf meelopen.
Als de projecten dan gerealiseerd kunnen worden en je zelf later (2003-2006 en 2012) gaat kijken in India en Bangladesh en het blijkt dan, dat de projecten succesvol zijn afgerond en de duurzaamheid gewaarborgd is, geeft dat een goed gevoel.  Fantastisch. Daar heb je het voor gedaan.

M.i.v. 1 januari 2013 heb ik mijn bestuurslidmaatschap beëindigd en het secretariaat overgedragen aan Paula Van Dijken en blijf ik mij inzetten voor de Stichting als ambassadeur.

Herma Jonker

Wij van Ictus zijn er trots op trouwe sponsor en ambassadeur te zijn van Stichting Lamp. We doneren jaarlijks een vast bedrag en geven daarnaast een vast percentage van onze omzet aan hen. Wij kiezen voor deze stichting omdat het geheel geleid wordt door vrijwilligers. Van elke euro die door donateurs gegeven wordt komt 98 procent terecht bij de kinderen waarvoor het bestemd is.

Het is onze bedrijfsmissie om binnen organisaties bij te dragen aan het (werk)geluk van medewerkers. Omdat gelukkige mensen de wereld mooier maken en ook omdat gelukkige mensen betere prestaties neerzetten. Dat brengt organisaties meer resultaat, meer kwaliteit, continuïteit, duurzame inzetbaarheid en ga zo maar door. Wij worden daar blij van en we worden er ook blij van dat we kunnen bijdragen aan onderwijs- en gezondheidsprojecten in minder ontwikkelde landen. Het is fantastisch hoe Stichting Lamp dat doet. Wij steunen hen met liefde financieel en motiveren anderen dit ook te doen. Kijk gerust hoe wij dat de wereld inzetten: http://www.ictus.nl/stichting-lamp/ Kom je meteen op onze website! Daar zijn we ook enorm trots op!

Bezoek ook eens: https://www.ictus.nl/


Wil jij je ook inzetten voor Stichting LAMP?

Stuur dan een mail naar info@stichtinglamp.nl of neem contact op met een bestuurslid.

%d bloggers liken dit: