Doneren

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Sinds 2014 is het vastleggen van het gift door middel van een notariële akte niet langer verplicht, een schriftelijke overeenkomst volstaat.

Periodiek

U maakt ten minste eenmaal per jaar een bedrag over naar LAMP.

De bedragen zijn ongeveer even hoog.

Looptijd van tenminste 5 jaar.

Formulier

Klik hier voor een voorbeeld overeenkomst

Klik hier om een donatie aan stichting LAMP te doen

Heeft u i.v.m. uw schenking vragen over de belasting? Dan kunt u via deze link contact opnemen met kantoor Dallinga.

Nalatenschap

Als u uw steun testamentair wilt vastleggen, dan kunt u dat doen via een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan Stichting LAMP na. Bij een legaat gaat het om een door u tevoren vastgesteld bedrag of (ontroerend)goed. U kunt ons ook tot enig en algemeen erfgenaam benoemen. Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris.

%d bloggers liken dit: