Doneren

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Sinds 2014 is het vastleggen van het gift door middel van een notariële akte niet langer verplicht, een schriftelijke overeenkomst volstaat.

Periodiek

U maakt regelmatig – minstens 1 keer per jaar – bedragen over naar LAMP.

De bedragen zijn ongeveer even hoog.

Looptijd van tenminste 5 jaar.

Nalatenschap

Als u uw steun aan ons werk testamentair wilt vastleggen, dan kunt u dat doen via een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan Stichting LAMP na. Bij een legaat gaat het om een door u tevoren vastgesteld bedrag, of onroerend goed, kunst, aandelen. U kunt ons ook tot enig en algemeen erfgenaam benoemen.
Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris.

%d bloggers liken dit: